Vietnamese


1. Bao lâu là quá trình?
Trả lời:: Trong khoảng 6 tháng để được phê duyệt giai đoạn một để đến Canada và bắt đầu kinh doanh.

2. Do I need to provide English language proficiency?
Trả lời:: Tiếng Anh không phải là một yêu cầu. Nhưng chúng tôi khuyến khích để cải thiện điểm số của bạn trong các SINP Points Assessment Grid.

3. What is the minimum net worth that I must show?
Trả lời:: Không dưới $500,000 CAD.

4. What kind of business experience must I show?
Trả lời:: Quyền sở hữu doanh nghiệp và quản lý hoạt động của một nghiệp vụ kinh doanh. Bạn phải có ít nhất 4 năm kinh doanh trong 10 nămđểnộp vào EOI.

5. Can I use Senior Management Experience?
Trả lời:: Kinh nghiệm quản lý cấp cao một mình sẽ không đủ điều kiện cho bạn.

6. How can I prove my net worth?
Trả lời:: SINP cho bạn chọn trong hai nhà cung cấp dịch vụ tài chính chuyên nghiệp bên thứ ba. Báo cáo này sẽ được sử dụng để xác định tài sản ròng của bạn.

7. Do I have to show my accumulation of funds?
Trả lời:: Đúng vậy. Để được xem xét đề cử vào Chương Trình Đầu Tư (Entrepreneur program), SINP sẽcó xác minh qua nhà cung cấp dịch vụ tài chính chuyên nghiệp bên thứ ba của họ rằng bạn đang tích lũy ngân quỹ thông qua các phương tiện hợp pháp và chính đáng.

Mimi Nguyen

Contact Mimi

Mimi is an alumna of the University of Saskatchewan and holds a Bachelor of Arts in English. Fluent in Vietnamese and English, she acts as the liaison between SIECSI and Vietnamese individuals by providing translation and interpretation services.

Image

Saskatoon Immigration & Employment Consulting Services Inc.

Please note: our office does not provide job finding services. Consultations by appointment only. Please call the office to book a time.

Contact Us

  • Saskatoon Immigration & Employment Consulting Services Inc.

  • 203-419 Willowgrove Square 
    Saskatoon, SK S7W 8B8
    Canada
  • View Map
  • 1-306-668-1057
  • Contact Us